TR | EN

KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

YABANCI DİL

DİĞER MESLEKİ KURS VE EĞİTİMLER

BİLGİSAYAR BİLGİSİ (KULLANILABİLEN PROGRAMLAR)

İŞ TECRÜBESİ BİLGİLERİ (Sondan Başa yazınız)

ŞİRKETİMİZDE GÖREV ALMAK İSTEDİĞİNİZ BÖLÜMLER

REFERANSLARINIZ (Akrabanız olmayan belirtiniz)

DİĞER ( Sağlık / Adli Durum )

ÜYELİK

ÜCRET

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

- Yukarıda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve şahsıma ait kişisel veriler olduğunu,
- Söz konusu verilerin gerçek dışı olması halinde iş sözleşmemin haklı nedene dayanılarak feshedilebileceğini,
- Yasal mevzuat çerçevesince bu verilerin İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası amacı başta olmak üzere İşveren tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, gerektiğinde aktarılmasına ve/veya kullanılmasına/işlenmesine muvafakat ettiğimi,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi uyarınca kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde anılan kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve son olarak da kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramamam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğumu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gerektiğinde vardiyalı çalışmayı ve fazla mesaiye kalmayı kabul ediyorum.
İş Başvuru Formunda yazdığım bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin sonradan gerçeğe uygun olmadığının anlaşılması halinde verilecek cezaya bir itirazım olmayacağını beyan ederim.

Bizi Arayın
(0549) 510 62 77
Bize Yazın
info@massmuhendislik.com
Mira Tower Tatlı Su Mah. Şenol Güneş Bulvarı No:2/A K:7 D:36 Ümraniye / İstanbul